صفحه اصلی     پیگیری بدهکاران     سیستم جامع اتوماسیون پورتال دانشجویی

 مراجعین محترم لطفا" درانتخاب واحد مربوطه دقت نمایند.

درصورت ارسال اشتباه پیام شما به واحد غیر مرتبط ،به آن ترتیب اثرداده نخواهدشد.

.......................................................................................................................................

رياست صندوق رفاه

 مديريت امور دانشجویان                  مديريت امور درآمد                    مديريت امور اجرایی

.......................................... امور دانشجويان (ارائه ی تسهیلات دانشجویی).............................................

 ثبت مشخصات فردي و دفترخانه    اصلاح پرونده دانشجویی          واحد تغذيه (يارانه) 

 ...................... امور درآمد(بازپرداخت وام وصدور دفترچه اقساط)................................

 امور خوابگاهها                             امور درآمد (واحد بانک)           واحد حقوقي

                               اطلاعیه : دستورالعمل نحوه تسویه حساب online

.................................................... سایر واحدها....................................................

  امور مالي(صدور چک وام)     روابط عمومي            دبيرخانه             ليزينگ  

    نام ونام خانوادگي*
 

  نام مرکز آموزشي*

    پست الکترونيکي*
 

  استان محل تحصیل: 

 متن پيام*

نشانی صندوق رفاه دانشجویان : تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان پاکستان-بن بست دوم-پلاک 5

تلفن تماس : 89376000

نمابر : 88506567-88534321

پست الکترونیک:info@swf.ir