صفحه اصلی     پیگیری بدهکاران     سیستم جامع اتوماسیون

 مراجعین محترم لطفا" درانتخاب واحد مربوطه دقت نمایند.

درصورت ارسال اشتباه پیام شما به واحد غیر مرتبط ،به آن ترتیب اثرداده نخواهدشد.

.......................................................................................................................................

رياست صندوق رفاه

 مديريت امور دانشجویان                  مديريت امور درآمد                    مديريت امور اجرایی

.......................................... امور دانشجويان (ارائه ی تسهیلات دانشجویی).............................................

 ثبت مشخصات فردي و دفترخانه    اصلاح پرونده دانشجویی          واحد تغذيه (يارانه) 

 ...................... امور درآمد(بازپرداخت وام وصدور دفترچه اقساط)................................

 امور خوابگاهها                             امور درآمد (واحد بانک)           واحد حقوقي

                               اطلاعیه : دستورالعمل نحوه تسویه حساب online

.................................................... سایر واحدها....................................................

  امور مالي(صدور چک وام)     روابط عمومي            دبيرخانه             ليزينگ  

    نام ونام خانوادگي*
 

  نام مرکز آموزشي*

    پست الکترونيکي*
 

  استان محل تحصیل: 

 متن پيام*

نشانی صندوق رفاه دانشجویان : تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان پاکستان-بن بست دوم-پلاک 5

تلفن تماس : 89376000

نمابر : 88506567-88534321

پست الکترونیک:info@swf.ir